online site builder

ONZE EVENEMENTEN INTRO

Wij verzorgen tal van evene-menten het ganse jaar door.

Begin februari onze jaarlijkse receptie en maaltijd.
Op paasmaandag een paaseitjesworp vanaf de toren van het Duinenkerkje.
In de Sinksenperiode en juli en augustus de zondagavondmarkten op de zeedijk.
Het tweede weekend van augustus de driedaagse Braderie en rommelmarkt Mariakerke.
Diverse vuurwerken op het strand van Mariakerke en Raversijde.
Rondgang met orkestbanden bij de handelaars.
Begin september de nominatie van de handelaars in de kijker met een BBQ
Het plaatsen van een kerstboomdoolhof op het strand en het plaatsen van kerstbomen bij de handelaars en de kerstsierverlichting in de straten enz...........


VOLGEND EVENEMENT

Jaarlijkse receptie en maaltijd

te komen evenementen

Datum Evenement Plaats
Di 5 februari 2019Jaarlijkse receptie en maaltijdCasa Del Mar /  Restaurant Strandhuis
---------------------