Mariakerkerie Rommelmarkt

Home >>> Activiteiten >>> Mariakerkerie

programma mariakerkerie 2017

 

De Braderie / Mariakerkerie gaat door op 11 / 12 en 13 augustus 2017

 

Brocante - Markten - Vide dressing

ROMMELMARKT MARIAKERKE

ISM HANDELAARSBOND MARIAKERKE

 

Vrijdag 11 Augustus 2017 08 tot 19H

Zaterdag 12 Augustus 2017 08 tot 19H

Zondag 13 Augustus 2017 08 tot 18H

 

De Rommelmarkt gaat door in de Nieuwpoortsesteenweg, Mariakerkeplein, Aarthertogstraat, Sterstraat, Mariakerkelaan, Derbylaan en Acacialaan.

 

HOE INSCHRIJVEN

Per email: rommelmarkt@handelaarsbond-mariakerke.be

Met de post: DDS BVBA

Jan Breydelstraat 62

8560 Wevelgem

 

Bedrag storten met de vermelding rommelmarkt mariakerke op BE59 3630 6478 4926

STANDGELD VOOR DE 3 DAGEN

 

INSCHRIJVING EN TOEKENNING STANDPLAATSEN

CAFE VROLIJK BELGIE AARTSHERTOGSTRAAT 55 MARIAKERKE

ZATERDAG 5 AUGUSTUS VAN 11U TOT 15 U

ZONDAG 6 AUGUSTUS VAN 11U TOT 15U

 

 

ONDERSTAANDE STROOK TERUGSTUREN !

Naam............................................................................ Voornaam......................................................................

Straat............................................................................ NR................................................................................

Postcode....................................................................... Gemeente.....................................................................

Rijksregisternr............................................................... Gewenste meters...........................................................

Gsm.............................................................................. Emailadres....................................................................

 

3m - 25€ 6m - 50€ 9m - 75€ 12m - 100€ 15m - 125€

 

Mariakerkerie Rommelmarkt 2017

Inschrijving en reglement

 

1. Er is rommelmarkt op vrijdag 11, zaterdag 12, zondag 13 Augustus. Gelieve enkele zeer belangrijke richtlijnen te willen volgen aub. (vrijdag en zaterdag van 8 tot 19 uur, zondag van 8 tot 18 uur.)

Op politiebevel mag er niemand beginnen met het uitstallen van zijn koopwaren vóór 8 uur, het uitladen mag vanaf 7 uur, maar je mag geen verkeershinder veroorzaken. het parkoers met verkeersvrij zijn: vrijdag om 10 uur, zaterdag en zondag om 9 uur en tot hierboven vermelde einduren ( op vrijdag de Nieuwpoortsesteenweg en Aartshertogstraat tot einde van de loopkoers). Er moet te allen tijde een doorrijstrook van 4 meter vrij blijven voor politie en hulpdiensten. Er zal permanent politietoezicht gehouden worden.

 

2. Iedereen mag deelnemen aan de rommelmakt, doch inschrijven en betalen op voorhand is verplicht!

Er wordt onder geen enkele beding geïnde betalingen terugbetaald.

Bij inschrijving is er verplichte registratie met identiteitskaart dit voor toezicht door politie en de marktverantwoordelijken op mogelijke inbreuken van het reglement of bij schadeclaims, de inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de gehuurde plaats.

 

3. Handelaars in de straten van de rommelmarkt:

LedenHandelaarsbond Mariakerke: de standplaats is gratis en hebben de voorkeur om voor hun eigen zaak te staan, dit tot de gevelbreedte van de handelszaak met een maximum van 10 meter; voor bijkomende ruimte wordt rekening gehouden met publiciteit in het jaarboekje, zij worden persoonlijk gecontacteerd door de marktverantwoordelijke. Zij mogen handelswaren aanbieden.

Niet leden: kunnen zich enkel inschrijven voor de rommelmarkt onder dezelfde voorwaarden als de bewoners en mogen geen koopwaar aanbieden uit hun handelszaak.

 

4. Bewoners krijgen de voorkeur om voor hun woonst te staan in het mogelijke, bij meerdere aanvragen (appartementsgebouwen) krijgen de eerste aanvragen voorrang.

De rommelmarkt: Om de rommelmarkt te groeperen en gezelliger te maken, kiezen we terug voor een parkoers dat zich situeert rond het Mariakerkeplein, Aartshertogstraat, Sterstraat, Mariakerkelaan, Acacialaan, Nieuwpoortsesteenweg tussen de Asterlaan en de Northlaan en Derbylaan.

 

5. De prijs:

de prijs bedraagt per 3 meter 25€ voor de 3 dagen (op de plaatsen die niet onderverdeelbaar zijn in 3 meter wordt een toeslag gerekend van 6€ per meter. wij vragen met aandrang je koopwaar zo aantrekkelijk mogelijk te maken en geen nieuwe artikelen, dranken en etenswaren aan te bieden, deze worden niet toegestaan !

 

6. Op het einde van elke rommelmarktdag neemt iedereen zijn overgebleven goederen en afval terug mee. De Mariakerkenaars moeten niet opdraaien voor andermands slordigheid !

Respecteer de regels en blijf hoffelijk.

Wij rekenen op een massale belangstelling en hopen dat het goeie weer van de partij zal zijn. We wensen jullie in

ieder geval een goeie verkoop op één van de beste braderies en rommelmarkten van Oostende en omstreken.

 

7. Inschrijving en betaling

De inschrijving zullen plaatsvinden in café Vrolijk Belgie Aartshertogstraat 5 Mariakerke en dit op zaterdag

5 Augustus van 11 tot 15u en zondag 6 Augustus van 11 tot 15u. De inschrijvingsdata zullen vermeld staan op de

website van de handelaarsbond, in het jaarlijks boekje en op een affiche aan het venster van café Vrolijk Belgie.

 

8. De standhouders moeten hun inschrijvingskaart kunnen voorleggen aan de opzichters; standhouders die niet in het bezit zijn van een inschrijvingskaart zullen op politiebevel van de markt verwijderd worden.

Veel succes namens de Handelaarsbond Mariakerke Raversijde en omliggende vzw.

 

www.handelaarsbond-mariakerke.be rommelmarkt@handelaarsbond-mariakerke.be

politie wijkdienst Mariakerke

 

Organisatie: Dominique Deshuymere

DDS BVBA

Jan Breydelstraat 62

8560 Wevelgem

0475/900373

ddsbvba@skynet.be